top of page

In 2022 nieuwe eisen voor de RI&E


In de loop van 2022 gaan er een aantal maatregelen van kracht om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kwaliteit van de RI&E bij veel bedrijven onder de maat is. Ook blijkt het dat veel bedrijven nog helemaal geen RI&E hebben. Los van het feit dat een RI&E wettelijk verplicht is voor ondernemers met personeel, is het een fantastisch diagnose-instrument om vast te stellen hoe het gaat met de veiligheid en gezondheid in een bedrijf. En genereert goede ideeën om werkomstandigheden te verbeteren. Het kan minder verzuim, minder klachten en meer werkplezier opleveren – kortom: een zo gezond en veilig mogelijke werkcultuur.


De veranderingen die in 2022 worden doorgevoerd, hebben als doel dat de kwaliteit van de RI&E verbeterd wordt. In 2018 was er al de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Dit nieuwe kwaliteitssysteem voor Arbo biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd en ligt er meer nadruk op het positief benutten van kansen. Daarnaast gaan de volgende zaken echt anders worden: Oorzaken achter arbeidsrisico’s achterhalen Veel RI&E’s zijn symptomenlijstjes met vinkjes. Maar er ontstaan steeds weer nieuwe symptomen die je moet wegwerken. Dus je loopt vaak achter met de maatregelen. Het gaat erom dat je weet waar die symptomen vandaan komen: wat zijn de oorzaken van de arbeidsrisico’s? Daarom wordt het verplicht om ook de onderliggende oorzaken van de specifieke arbeidsrisico’s te benoemen en niet langer alleen een risico met een maatregel.


Beoordelen effectiviteit maatregelen Het wordt ook verplicht om ook de effectiviteit van de genomen maatregelen de beoordelen. Na een afgesproken periode worden de RI&E en de genomen maatregelen geëvalueerd. Zo wordt het effect van de risicobeperking zo groot mogelijk. De evaluatie is vervolgens de basis voor een aangepaste RI&E en plan van aanpak. Andere eisen aan Arbo-kerndeskundigen Momenteel zijn er geen eisen in de wet vastgelegd voor de degene die de RI&E opstelt. Om te zorgen dat een RI&E van goede kwaliteit is zijn er nieuwe eisen gesteld aan de arbo-kerndeskundigen die de RI&E toetsen. Deze eisen moeten er voor zorgen er over meer kennis en vaardigheden beschikt wordt bij de deskundigen en tevens dat er deskundigheid wordt ingezet die past bij bepaalde arbeidsrisico's.


Als werkgever ben je verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met een RI&E, oftewel de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, breng je alle arbeidsrisico's binnen je bedrijf in kaart en maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.


Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Of wil je weten of de bestaande nog aansluit op de huidige risico's binnen jouw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@checkyoursafety.nl of kijk op https://www.checkyoursafety.nl/ri-e

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarii


bottom of page