top of page

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

Heb je hem weer met z’n ‘verplicht’

Inderdaad. Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan aanwezig te hebben. In een bedrijfsnoodplan wordt beschreven hoe BHV’ers, leidinggevenden, overige personeel en bezoekers moeten handelen in geval van een calamiteit. Een soort draaiboek, zeg maar.


Vaak hecht men te weinig waarde aan het in het bezit hebben van een bedrijfsnoodplan. “We weten toch waar de uitgang is, als er iets gebeurd?”, horen we vaak. En als er dan toch een bedrijfsnoodplan aanwezig is, is deze 8 van de 10 keer al ouder dan 5 jaar. Met als gevolg dat aangegeven vluchtroutes niet meer kloppen, contactpersonen niet meer bij het bedrijf werkzaam zijn, etc.


Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid om je heen

Als werkgever en organisatie ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers en bezoekers. Iedereen aanwezig zou moeten kunnen inzien wat te doen en waar naartoe te moeten mocht het alarm afgaan. Een bedrijfsnoodplan bestaat daarom ook uit de volgende onderdelen:

• Doelstellingen: typen calamiteiten en bijbehorende scenario’s worden beschreven.

• Organisatiestructuur: wie heeft welke rol binnen je bedrijf.

• Communicatie: procedures over de manier van contact.

• Instructieplan: de manier waarop werknemers en bezoekers geïnstrueerd dienen te worden.

• Procedures: omschrijving van de procedures die opgevolgd moeten worden.

• Tekeningen: van elke verdieping een kopie van een vluchtplattegrond met daarop de vluchtwegen aangegeven.


Heeft jouw bedrijf een (up-to-date) calamiteitenplan?

Kijk eens binnen jouw bedrijf of er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Bestaat er geen noodplan of is deze ouder dan 3 jaar? Laat dan CheckYourSafety een bedrijfsnoodplan opstellen of updaten. Vraag naar de mogelijkheden. We helpen je graag om samen je werkplek veiliger maken.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page