top of page
Met een RI&E van CheckYourSafety breng je alle risico's in kaart en voorkom je calamiteiten

RI&E

WAT IS EEN RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren, is de werkgever wettelijk verplicht een overzicht op te stellen van alle risico’s die binnen én buiten het bedrijf kunnen voorkomen, een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Als je niet in het bezit bent van een RI&E ben je niet verzekerd tijdens een bedrijfsongeval en kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een medewerker heeft opgelopen. Ook loop je als bedrijf de kans op hoge boetes.

OPSTELLEN VAN EEN RI&E

Een RI&E is een cruciaal hulpmiddel om de veiligheid en het welzijn van je werknemers te waarborgen. Het stelt je in staat om proactief risico's te identificeren en te minimaliseren, wat niet alleen de veiligheid bevordert maar ook bijdraagt aan een gezonde en productieve werkomgeving.

Het proces voor het opstellen van een RI&E bestaat uit:
Inventarisatie van risico’s: we identificeren de mogelijke risico's op ongelukken in en rondom        het bedrijf. Dit omvat zowel de zichtbare risico's als de minder voor de hand liggende risico's.
Evaluatie van risico’s: we onderzoeken hoe waarschijnlijk het is dat de gevonden risico's zich        voordoen en wat de potentiële gevolgen zijn. Hierdoor kunnen we deze risico's prioriteren op      basis van impact en urgentie.
Prioritering: elk geïdentificeerd risico wordt beoordeeld op basis van de mate van prioriteit.         Op deze manier bepalen we de volgorde waarin maatregelen moeten worden genomen.
Maatregelen en Plan van Aanpak: tot slot stellen we een gedetailleerd plan op om de                   geïdentificeerde risico's te beperken. Dit Plan van Aanpak omvat specifieke maatregelen en         stappen die moeten worden genomen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te         waarborgen.

WAT STAAT ER IN EEN RI&E BESCHREVEN

Een RI&E kan diverse onderwerpen omvatten, afhankelijk van de aard van het bedrijf. Enkele voorbeelden van specifieke onderwerpen die in een RI&E beschreven kunnen staan, zijn onder andere:
De impact van beeldschermwerk op werknemers;
Het gebruik van gevaarlijke stoffen en welke;
De veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen;
Fysieke belasting, werkdruk, en mogelijke agressieve situaties;
Het geluidsniveau en de mogelijke impact op het gehoor;
Specifieke behoeften van werknemers zoals zwangerschap,          jonger dan 18 jaar, of arbeidshandicaps.

Laat een RI&E uitvoeren door CheckYourSafety en breng alle risico's in kaart om de kans op ongelukken te verkleinen
bottom of page