top of page
Met een RI&E van CheckYourSafety breng je alle risico's in kaart en voorkom je calamiteiten

RI&E

WAT IS EEN RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren, is de werkgever verplicht een overzicht op te stellen van alle risico’s die binnen én buiten het bedrijf kunnen voorkomen, een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Zo kan het bedrijf maatregelen treffen om de kans op arbeidsongelukken en gezondheidsklachten te verkleinen.

ONDERDELEN VAN DE RI&E

Een RI&E bestaat uit:
Een inventarisatie van de aanwezige risico’s op ongelukken en de al genomen veiligheidsmaatregelen.
Een evaluatie van de risico’s op ongelukken binnen en/of buiten het bedrijf.
De mate van prioriteit per risico.
De maatregelen om de risico’s te beperken (Plan van Aanpak).

WAT STAAT ER IN EEN RI&E BESCHREVEN

Voorbeelden van specifieke onderwerpen die in een RI&E beschreven staan:
Zijn er nadelige gevolgen van beeldschermwerk op de werknemers?
Werkt men met gevaarlijke stoffen? Zo ja, welke?
Leveren persoonlijke beschermingsmiddelen gevaren op?
Kunnen werknemers te maken hebben met fysieke belasting, werkdruk, agressie?
Kan het lawaai leiden tot schade aan het gehoor?
Zijn er werknemers die zwanger zijn, jongen dan 18 jaar zijn of een arbeidshandicap hebben?

Laat een RI&E uitvoeren door CheckYourSafety en breng alle risico's in kaart om de kans op ongelukken te verkleinen
bottom of page