top of page
Een Bedrijfsnoodplan is verplicht zodat alle BHV'ers weten wat ze moeten doen tijdens een calamiteit

BEDRIJFSNOODPLAN

BRAND? SNIJWOND? PAK HET BEDRIJFSNOODPLAN!

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat beschreven wat BHV-ers, overige personeel en bezoekers moeten doen bij een calamiteit, zoals brand, een ongeluk of bommelding. De Arbowet verplicht elk bedrijf of onderneming in Nederland een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) in bezit te hebben.

WAT STAAT ER ALLEMAAL IN EEN BEDRIJFSNOODPLAN

Een bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende onderdelen:
Doelstellingen: op welke typen calamiteiten en noodgevallen het noodplan op is gericht;
Organisatiestructuur: een duidelijk overzicht welke rol het personeel heeft;
Communicatie: hoe er intern en met externe hulpdiensten contact moet worden gehouden;
Instructieplan: wanneer en hoe aanwezigen geïnstrueerd worden tijdens een calamiteit;
Procedures: omschrijving hoe BHV-ers moeten handelen;
Tekeningen: van elke verdieping is een tekening waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen hangen.

HEEFT JOUW BEDRIJF EEN (UP-TO-DATE) BEDRIJFSNOODPLAN?

Kijk eens binnen jouw bedrijf of er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Bestaat er geen noodplan of is deze ouder dan 3 jaar? Laat CheckYourSafety een bedrijfsnoodplan opstellen of updaten. We helpen ook jou graag om samen je werkplek veiliger maken.

Laat een Bedrijfsnoodplan of Calamiteitenplan opmaken door CheckYourSafety zodat je BHV'ers weten wat ze moeten doen tijdens een calamiteit
bottom of page