top of page
Laat een brandveiligheidsinspectie uitvoeren of/en een brandveiligheidsbeleid opmaken door CheckYourSafety

BRANDVEILIGHEIDS
INSPECTIE

CHECKYOURSAFETY MANAGED JE BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE(S)

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. Hieronder valt ook de brandveiligheid. Ga je bijvoorbeeld verbouwen of verduurzamen, dan moet je weten of een gebouw daadwerkelijk aan deze voorschriften voldoet. Met een brandscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, laten we alle gebreken overzichtelijk in kaart brengen.

 

CheckYourSafety regelt en managed alle werkzaamheden van A tot Z voor je. Zo nemen we je al het werk uit handen om tot een heldere rapportage te komen. Uiteraard blijven we na inspectie aanspreekpunt voor vragen, advies en eventuele vervolgwerkzaamheden. Beschik je als corporatie of beheerder niet over een intern brandveiligheidsbeleid? Ook dit helpen we je opstellen.

QUICKSCAN OF VOLLEDIGE SCAN?

Ten aanzien van een inspectie is er een onderscheid te maken tussen een:


Quickscan brandveiligheid
Een compacte brandscan wat een goede weergave geeft van knelpunten en potentiële veiligheidsrisico’s.

Volledige brandscan
Een integrale controle van alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een brandscan geeft concrete handvatten en een stappenplan om te komen tot een brandveilig gebouw.

Voldoe aan het Bouwbesluit 2012 met een brandveiligheidsinspectie door CheckYourSafety

DE FASES VAN EEN BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de volgende fasering:

FASE I – Gebouwdocumentatie en documenttoets

Gebouwdossiers (tekeningen, plattegronden, vergunningen) worden geïnventariseerd en daarna beoordeeld op cruciale punten waar eventuele brandveiligheidsgebreken aanwezig kunnen zijn. De documenttoets wordt uitgevoerd door een brandveiligheidsdeskundige met kennis van relevante wet- en regelgeving.

FASE II – Inspectie en rapportage
Tijdens de inspectie ter plaatse worden alle onderwerpen, die relevant zijn voor de brandveiligheid, visueel beoordeeld. De rapportage betreft een fotoreportage, constateringen, gebreken en bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Opmerkingen worden uiteraard gemotiveerd in de rapportage met wet- en regelgeving. Ook is het mogelijk om een kostenschatting per te nemen maatregel te vermelden.

FASE III – Nader te onderzoeken gebreken
In sommige gevallen is er bij complexe brandveiligheidsgebreken nader onderzoek nodig. De brandveiligheidsdeskundige zal dan dieper en uitgebreider inspectie en/of controle uitvoeren op het specifieke onderdeel en dit weergeven in een rapportage, inclusief adviezen.

DUURZAAM DE BRANDVEILIGHEID VERBETEREN

Ook de uitvoering van (herstel)werkzaamheden ter verbetering van de brandveiligheid begeleiden we desgewenst. Met ons professionele netwerk dragen we zorg dat maatregelen naar wettelijke eisen worden afgerond. Hierbij wordt zoveel mogelijk duurzaam gewerkt door afgevoerde materialen te laten recyclen voor later hergebruik.

TOTALE PROJECTBEGELEIDING

CheckYourSafety neemt je al het werk van een brandveiligheidsinspectie uit handen:

  • We regelen veiligheidsinspecteur(s) in;

  • Als er geen gebouwdossiers aanwezig zijn, vragen we deze op (bijv. bij Stadsarchief);

  • We plannen de inspectie in en informeren de huurder(s);

  • Verzorgen de rapportage en (desgewenst) herstelkostenofferte;

  • Blijven aanspreekpunt voor vragen en advies;

  • Voor herstelwerkzaamheden benaderen we uitvoerende partij(en) en begeleiden het proces.

 

De kosten voor het laten uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie verschilt per object (grootte, complexiteit) en de keuze welke type inspectie je wilt laten uitvoeren. Om een gerichte offerte uit te kunnen brengen, ontvangen we altijd eerst graag alle beschikbare gebouwdossiers (plattegronden, tekeningen, vergunningen, certificaten) van de betreffende locatie(s). Zijn er helemaal geen plattegronden beschikbaar, kunnen we nieuwe laten opmaken.

Onze aanpak is niet alleen gericht op het opsporen van brandveiligheidsproblemen, we dragen vooral passende oplossingen aan. Oplossingen die een wettelijk acceptabel brandveiligheidsniveau bieden.

bottom of page