iStock-501818498.jpg

BRANDVEILIGHEIDS
INSPECTIE

BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE LATEN UITVOEREN

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. Hieronder valt ook de brandveiligheid. Ga je bijvoorbeeld verbouwen of verduurzamen, dan moet je weten of een gebouw daadwerkelijk aan deze voorschriften voldoet. Met een brandveiligheidsscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, brengen we alle eventuele gebreken in kaart. CheckYourSafety managed deze werkzaamheden van A tot Z voor je. 

QUICKSCAN OF VOLLEDIGE SCAN?

Ten aanzien van een inspectie is er een onderscheid te maken tussen een:


Quickscan brandveiligheid
Een compacte brandscan wat een goede weergave geeft van knelpunten en potentiële veiligheidsrisico’s.

Volledige brandveiligheidsscan
Een integrale controle van alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een brandveiligheidsscan geeft concrete handvaten en een stappenplan om te komen tot een brandveilig gebouw.

Voldoe aan het Bouwbesluit 2012 met een brandveiligheidsinspectie door CheckYourSafety.png

DE FASES VAN EEN BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de volgende fasering:

FASE I – Gebouwdocumentatie en documenttoets
We inventariseren en beoordelen de aangeleverde gebouwdossiers op cruciale punten waar eventuele brandveiligheidsgebreken aanwezig kunnen zijn. De documenttoets wordt uitgevoerd door onze brandveiligheidsdeskundige(n) met kennis van relevante wet- en regelgeving.

FASE II – Inspectie en rapportage
Tijdens de inspectie ter plaatse worden alle onderwerpen, die relevant zijn voor de brandveiligheid, visueel beoordeeld. De rapportage betreft een fotoreportage, constateringen, gebreken en bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Opmerkingen worden uiteraard gemotiveerd in de rapportage met wet- en regelgeving. Ook is het mogelijk om een kostenschatting per te nemen maatregel te vermelden.

FASE III – Nader te onderzoeken gebreken
In sommige gevallen is er bij complexe brandveiligheidsgebreken nader onderzoek nodig. Onze brandveiligheidsdeskundige zal dan dieper en uitgebreider inspectie en/of controle uitvoeren op het specifieke onderdeel en dit weergeven in een rapportage, inclusief adviezen.

DUURZAAM DE BRANDVEILIGHEID VERBETEREN

Ook voor het uitvoeren van werkzaamheden ter verbetering van de brandveiligheid neemt CheckYourSafety je het werk uit handen. Door ons professionele netwerk dragen we zorg dat maatregelen naar wettelijke eisen worden afgerond. Hierbij werken we duurzaam: afgevoerde materialen laten we zoveel mogelijk recyclen voor later hergebruik.

OFFERTE? EERST SAMEN DE SITUATIE DOORSPREKEN

De kosten voor het laten uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie verschilt per project. Om je een gerichte offerte uit te kunnen brengen, gaan we daarom eerst samen de situatie doorspreken.

Onze aanpak is niet alleen gericht op het opsporen van brandveiligheidsproblemen, we bieden vooral passende oplossingen. Oplossingen die een wettelijk acceptabel brandveiligheidsniveau bieden.