top of page
Circulair slopen begint met een Materiaalinventarisatie. CheckYourSafety managed dit hele proces voor je.

MATERIAAL
INVENTARISATIE

CIRCULAIRE SLOOP:
DUURZAAM ÉN LAGERE KOSTEN

Duurzaam werken én tegelijk je sloop- en/of bouwkosten verlagen? Dat kan!

Laat je een pand slopen, dan is de kans groot dat bepaalde materialen hergebruikt kunnen worden. Deze materialen worden dan verzamelt, ‘refurbished’ en weer aangeboden. Andersom, ga je nieuwbouw realiseren, en koop je hergebruikt materiaal in, kan je dit een hoop geld schelen. In beide gevallen belast je het milieu aanzienlijk minder.

LAGERE MILIEUPRESTATIE GEBOUWEN (MPG) STEEDS BELANGRIJKER

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning van nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en nieuwbouwwoningen is de MPG verplicht. Dit is een berekening welke aangeeft wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.

Op 1 juli 2021 is de milieuprestatie voor nieuwe woningen (niet voor kantoren) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Tot aan 2030 is het doel om de eis stapsgewijs scherper te stellen en te halveren.

Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Het hergebruik van materialen zal dus een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

CHECKYOURSAFETY MANAGED DE MATERIAALINVENTARISATIE

We regelen en managen het begin van het circulaire sloopproces voor je: de Materiaalinventarisatie. Hierbij nemen we je al het werk uit handen. Binnen het sloopobject laten we inspecteren welke materialen nog in bouwkundige staat verkeren om hergebruikt te worden. Hiervan ontvang je een heldere rapportage.

 

Tijdens de inventarisatie worden alle aanwezige materialen nauwkeurig ingemeten, beoordeeld op kwaliteit, demontage, hergebruik scenario en voorzien van CO2 data en restwaarde gegevens. Alle mogelijke circulaire materialen worden gedocumenteerd en koppelen we (indien gewenst) de vrijkomende materialen naar de Insert Marktplaats. Hier worden de materialen op aangeboden.

Bespaar kosten en voldoe aan strenge milieueisen met circulair slopen. Laat eerst een Materiaalinventarisatie door CheckYourSafety uitvoeren.

KOSTELOZE QUICKSCAN

Zo’n inventarisatie kan een aantal duizenden euro’s kosten, maar de kans is vaak groot dat je deze kosten uiteindelijk veelvoudig terugverdient. Om hier meer zekerheid van te geven, voeren we altijd eerst een Quickscan uit. Kosteloos.

 

We scannen het betreffende sloopobject om te zien of er daadwerkelijk financieel voordeel uit de bestaande materialen valt te behalen. Als we dan het gevoel hebben dat dit het geval is, maken we pas de offerte op voor de Materiaalinventarisatie.

bottom of page