top of page
Met een VCA-bedrijfscertificering door CheckYourSafety vergroot je de kans op opdrachten

VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

VEILIGHEIDSBEWUST WERKEN MET EEN VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

Een VCA-bedrijfscertificering toont aan dat je als bedrijf veiligheidsbewust werkt om risico’s en ongevallen zoveel mogelijk te beperken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Als gecertificeerd bedrijf werk je met een VGM-beheerssysteem dat voldoet aan de ARBO-regels en voldoe je ook aan de veiligheidseisen van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV).

GROTE VOORDELEN VAN EEN VCA BEDRIJFSCERTIFICERING

Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat een bedrijf VCA-gecertificeerd is, omdat ze er dan op kunnen vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Naast het verhogen van het bewustzijn bij je werknemers van veilig werken is er dus nóg een belangrijk voordeel: een grotere kans op opdrachten en aanbestedingen.

WELKE VCA BEDRIJFSCERTIFICERING PAST BIJ JOUW ONDERNEMING?

Er zijn vier verschillende VCA-certificaten voor bedrijven:

VCA* (1 ster)
Het VCA* -certificaat is vaak een basiseis vanuit opdrachtgevers als het gaat om risicovolle werkzaamheden, en is gericht op bedrijven die niet als hoofdaannemer fungeren. VCA* bedrijven houden zich voornamelijk bezig met de beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer.

VCA** (2 sterren)
Dit certificaat is als VCA* maar houdt zich daarnaast ook bezig met structuur, beleid en planvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA** wordt vaak toegepast door bedrijven met meer dan 35 medewerkers of die optreden als hoofdaannemer.

VCA P (Petrochemie)
Het VCA P-certificaat is voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden in de petrochemische industrie uitvoeren, waar nog strengere eisen op het gebied van veiligheid gelden. Met het voldoen aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers voor VCA Petrochemie, voldoe je aan de strengst mogelijke eisen binnen VCA.

VCU
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat je zien dat jouw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. VCU is bedoeld voor het uitzenden van uitzendkrachten en niet voor payrolling. Daarom kunnen payrollorganisaties niet VCU-gecertificeerd worden.

ONZE WERKWIJZE

Met een interne audit, voeren we een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit. Hierbij checken we keuringen van materiaal, aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en benodigde VCA-certificeringen van je werknemers. Ook brengen we alle eventuele risico’s op de werkplek in kaart.

Aan de hand van de resultaten uit de RI&E helpen we bij het opzetten en invoeren van je VGM-beheerssysteem. Als laatste zal een onafhankelijke certificeringsinstelling beoordelen of je bedrijf in aanmerking komt voor de betreffende VCA-bedrijfscertificering, de zogenaamde externe audit.

Laat je bedrijf VCA-bedrijfscertificeren door CheckYourSafety en vergroot de kans op opdrachten

JAARLIJKSE AUDIT OM GECERTIFICEERD TE BLIJVEN

Zodra je bedrijf officieel VCA-gecertificeerd is, moet je een jaarlijkse controle uit laten voeren door een externe partij. Hierbij wordt gekeken of je bedrijf nog voldoet aan alle gestelde eisen. Aan te raden is, om dan eerst een interne audit uit te laten voeren, zodat jouw bedrijf zeker is van (weer) een jaar verlenging.

bottom of page