top of page

Verduurzamen en/of verbouwen? Dan eerst een brandveiligheidsinspectie

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Hieronder valt ook de brandveiligheid. Ga je bijvoorbeeld verbouwen of verduurzamen, dan moet je weten of een gebouw daadwerkelijk aan deze voorschriften voldoet. De functie van het gebouw bepaald aan welke brandveiligheidseisen moet worden voldaan. Met een brandveiligheidsinspectie brengen we alle eventuele gebreken in kaart.


Tijdens zo’n inspectie kijken we o.a. naar doorvoeringen, bescherming van vluchtwegen en gemeenschappelijke ruimtes, materialen (kozijnen, systeemplafonds, deuren, glas/ramen etc), kans op brandoverslag en/of branddoorslag, waarvan dan rapport wordt opgemaakt.


Als pandeigenaar ben je niet verplicht om gebreken direct te verhelpen; pas op het moment dat je aanpassingen gaat aanbrengen aan de betreffende locatie, ben je wél verplicht om te voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Ténzij bepaalde situaties dusdanige risico’s vormen dat actie ondernemen wel al benodigd is.


Verplicht energielabel C voor bedrijfspanden en kantoren

Ben je pandeigenaar van een kantoor/utiliteitsgebouw? Dan moet dit gebouw per 1 januari 2023 ten minste energielabel C hebben.


Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren en bedrijfspanden met tenminste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren en bedrijfshallen hebben een labelplicht.


Welke soort inspectie

Ten aanzien van een inspectie is er een onderscheid te maken tussen een:


Quickscan brandveiligheid

Een compacte brandscan wat een goede weergave geeft van knelpunten en potentiële veiligheidsrisico's.


Volledige brandveiligheidsinspectie

Een integrale controle van alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een brandveiligheidsscan geeft concrete handvaten en een stappenplan om te komen tot een brandveilig gebouw.


Tijdens de inspectie ter plaatse worden alle onderwerpen, die relevant zijn voor de brandveiligheid, visueel beoordeeld. De rapportage betreft een afbeeldingen, constateringen, gebreken en bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Ook is het mogelijk om een kostenschatting voor herstelwerkzaamheden op te laten maken.


Neem nu contact op om de mogelijkheden samen door te spreken.

Comentários


bottom of page