top of page
Leer met asbest omgaan met een cursus Asbestherkennen van CheckYourSafety

CURSUS ASBEST HERKENNEN

TIJDIG ASBESTHOUDENDE MATERIALEN HERKENNEN

De cursus Asbest Herkennen is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking (kunnen) komen, zoals professionals die werken in de renovatie of bij sloopaannemers, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, inzamelbedrijven, gebouweigenaren, aannemers of installateurs.

Na onze cursus Asbest Herkennen ben je in staat: risico’s van asbest goed in te schatten, asbest in diverse materialen te herkennen en verantwoord handelen als asbest is ontdekt.

CURSUSINHOUD:
 

  • Wat is asbest?

  • Historie van asbest

  • Verschillende soorten asbest

  • Veiligheidsbewustwording

  • De verwerking en toepassing van asbest in producten

  • Materiaalmonsters

  • Inventarisatierapporten

  • Relevante wet- en regelgeving

  • Gezondheidsrisico’s

Met een dagcursus Asbestherkennen van CheckYourSafety leer je veilig met gevaarlijke stoffen om te gaan

IN EEN OCHTEND BEKEND MET ASBEST

Aangezien asbest zéér schadelijk is voor de gezondheid, is het van belang (verdacht) materiaal zo vroeg mogelijk te herkennen en op een juiste wijze te verwijderen. Hierdoor verklein je risico’s. In de cursus Asbest Herkennen leer je in een ochtend, van 8:30 tot 13:00 uur, asbest herkennen in bouwmaterialen, afval en bodem. Naast specifieke informatie over asbest leer je aan de hand van foto’s en vele voorbeeldmonsters de diverse asbesthoudende materialen herkennen.

Ter afsluiting van de cursus volgt een eindtoets; bij succesvol resultaat ontvang je een certificaat van deelname.

 

Cursusprijs: €195,- excl btw (incl. cursusmateriaal).
Locatie: Amsterdam.

VRAAG CURSUSDATA ASBEST HERKENNEN OP

Bedankt voor je aanvraag! We nemen z.s.m. contact met je op.

bottom of page